Khi bắt tay vào chuyển đổi hệ thống hiện tại sang kiến trúc microservice hoặc buid mới một hệ thống sử dụng kiến trúc microservice chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề cần giải quyết. Câu truyện đặt ra làm sao để có cái nhìn tổng thể về các vấn đề này để có thể dự trù phương án xử lý trước. Hôm VTNet chia sẻ có nhìn thấy cái ma trận khá hay ho.

microservice arch

Và nó được đăng trên một trang web cũng khá hay ho. Anh em có thể tham khảo.

https://microservices.io