Lâu lâu không viết bài gì về job cả, toàn nói đạo lý, tâm sự thầm kín hoặc là cà khịa mà thôi. Bữa nay dở tay quay lại viết lách chút về công việc.

Lúc chiều có con server khách hàng bị ngáo. OS vào được nhưng ILO không thể naò vào được. Anh cùng team bảo thử từ ÓS chọc lên tương tác ILO kiểm tra xem có vấn đề gì không . Sau hồi search google quả đúng là có thể làm như thế được được. Hay thiệt mà mấy lâu nay đâu có biết vậy nay note về cái này.

Nguyên lý,

Việc từ OS có thể chọc ngược điều khiển ILO về cơ bản là do firmware và Kernel có expose ra một interface giúp application có thể tương tác trực tiếp với iL0. Google thì ra cái chuẩn này IPMI - Wiki.

OK nghĩa là từ OS hoàn toàn có thể tương tác vớ ILO dễ dàng. iLO là đối với server HP tuy nhiên đã là chuẩn thì khả năng 99,9% các hãng Dell, CISCO cũng support việc này trên các console server của họ.

Từ OS Ubuntu chọc vào tương tác với ILO

Trong bài viết này tôi sẽ demo việc từ OS là Ubuntu tương tác với ILO qua thư viện OpenIPMI.

Đầu tiên ta cài các gói cần thiết

[[email protected] ~]# apt-get install -y openipmi
[[email protected] ~]# apt-get install -y ipmitool

Sau đó cần enable module của nhân hỗ trợ IPMI

[[email protected] ~]# modprobe ipmi_devintf
[[email protected] ~]# modprobe ipmi_si

Và từ giờ ta có thể làm kha khá nhiều việc hay ho từ đây. Ví dụ như

1. Xem lại cấu hinhf network ILO

[[email protected] ~]# ipmitool lan print

2. Restart network ILO

[[email protected] ~]# ipmitool mc reset warm

3. Thay đổi cấu hình netowrk ILO

[[email protected] ~]# ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.1.211
[[email protected] ~]# ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0
[[email protected] ~]# ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 192.168.1.1

4. Tạo user ILO

[[email protected] ~]# ipmitool user set name 2 admin
[[email protected] ~]# ipmitool user set password 2
Password for user 2:
Password for user 2:
[[email protected] ~]# ipmitool channel setaccess 1 2 link=on ipmi=on callin=on privilege=4
[[email protected] ~]# ipmitool user enable 2

5. Anw, Và tà hoàn toàn có thể làm một số trò hay ho như dùng bash shell hoặc python để làm gì đó với ILO nếu ta muốn.

Tham khảo https://dev-random.net