Nay lang thang mạng có đọc một số bài viết về Linux performance. Giật mình khi đây không phải là một vài post lẻ tẻ mà là cả 1 thread lớn được ae trong giới định nghĩa và bàn luận sôi nổi Nội dung người lớn. Click để hiển thị.

Đù móa, trước đi syscon cũng có ông Cốc Cốc nói về vấn đề này thì phải :)

Đề xướng lên chủ để này là mấy ông tech ở Netflix http://www.brendangregg.com với 1 loạt các video, slide và cả ảnh full không che về vấn đề này.

Hẳn là ae đã quá quen với mấy hình này (Không nhớ nhưng hot trend cách đây 2,3 năm):

Bs obser

HOặc

Bs obser

Thật khó để định nghĩa Linux performance là gì? thấy đại ý nó là những hoạt động chủ yếu là sử dụng công cụ để có tác dụng như sau: Giúp observability system (Tạm dịch là có cái nhìn/thấu hiểu về hệ thống) từ đó có giúp cho việc performance benchmark => performance tuningtroubleshoot* vấn đề xảy ra trên hệ thống.

Định làm 1 loạt bài tìm hiểu về vấn đề này trong t/g tới thì ae nghĩ sao?